Dział Zieleni

Dział zajmuje się realizacją zadań powierzonych przez Gminę Miejską Przemyśl, związanych przede wszystkim z utrzymaniem czystości terenów miejskich, a także utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej w mieście.

Realizowane zadania:
- utrzymanie Parku Miejskiego,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych na Zniesieniu,
- utrzymanie doliny Sanu,
- utrzymanie terenów należących do gminy w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta,
- utrzymanie w czystości pasów drogowych,
- utrzymanie placów zabaw,
- utrzymanie fontanny w Rynku,
- utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych,
- utrzymanie zimowe mostów, placów i chodników na terenie miasta Przemyśla,
- wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Parku Miejskiego i Cmentarzy Przemyskich.


Zieleń
Zieleń 1
Zieleń 2
Zieleń 3

Prace pielęgnacyjne na ulicy Wybrzeże Jana Pawła II, w okolicy nowej kładki rowerowej na rzece San.

Zieleń
Zieleń 1
Zieleń 2
Zieleń 3

Prace pielęgnacyjne przy ulicy Lwowskiej - droga do przejścia granicznego w Medyce.


Drogi
Drogi 1
Drogi 2
Drogi 3
Drogi