Oczyszczanie ulic

Dział realizuje zadanie zimowego utrzymania gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg, ulic, mostów, chodników, placów, terenów i działek drogowych, a także pozimowego oczyszczania oraz utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Przemyśl.


Oczyszcznie ulic
Oczyszcznie ulic 01
Oczyszcznie ulic 02
Oczyszcznie ulic 03