Utrzymanie w czystości pasów drogowych

Dział zajmuje się realizacją zadań polegajcych na utrzymaniu gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg w czystości.


Prace pielęgnacyjne przy Aleii Solidarności - obwodnica Przemyśla.


Drogi
Drogi 1
Drogi 2
Drogi 3
Drogi